MATRÍCULA D’ESO CURS 2020-2021 (alumnes que entren nous al centre de 1r, 2n 3r i 4t d’ESO)

MATRÍCULA

TERMINI MATRÍCULA: del 13 al 17 de juliol de 2020

DOCUMENTACIÓ

 • Documentació per la matrícula de l’Institut de Masquefa DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR EN LA MATRÍCULA
 • Documents:
   • General (tots els alumnes):
     • Resguard del pagament del material escolar DOCUMENT o autorització gir bancari DOCUMENT
     • Autorització sortides població, correu electrònic i ús d’imatge DOCUMENT
     • Carta de compromís DOCUMENT
     • Full de dades per a la matrícula DOCUMENT
     • Autorització tractament de dades personals DOCUMENT
   • Depenen del cas:
     • Sol·licitud transport (anar a la noticia del Transport Escolar de la web Institut)
     • Full d’associació a l’AMPA DOCUMENT i ús de taquilles DOCUMENT
     • Full elecció optativa tastet d’alemany (si és el cas, per els alumnes que faran 1r d’ESO) DOCUMENT
     • Sol·licitud de 2a llengua alemanya (si és el cas, per els alumnes que faran 2n d’ESO) DOCUMENT
     • Full de tria d’optatives (per als alumnes que faran 4t d’ESO) DOCUMENT