CONFIRMACIÓ PLAÇA BATXILLERAT CURS 2020-2021 (Alumnes del centre de 1r i 2n BATXILLERAT)

Confirmació de plaça alumnes de 1r i 2n Batxillerat del centre, pel curs 2020-2021:

Alumnes de 1r de Batxillerat:

   • Tots els alumnes que continuïn al centre tenen la plaça garantida, sempre que presentin la documentació requerida, dins el termini establert. (Del 8 al 14 de juliol de 2020)

   • Els alumnes que passen a 2n de batxillerat han de presentar el full de confirmació degudament emplenat.

   • Els alumnes que repeteixin 1r de batxillerat han de presentar el full confirmació amb una anotació indicant que repeteixen el 1r curs totalment o bé parcialment, en aquest segon cas s’ha d’indicar quines assignatures repetiran.

   • Si marxen del centre i van a fer un CFGM, han de presentar la sol·licitud telemàticament al web del Departament d’Educació, dins el termini establert. (Del 2 al 8 de juny de 2020)

Alumnes de 2n de Batxillerat:

   • Si algú ha de repetir matèries soltes o tot el curs, té la plaça garantida, sempre que es presentin la documentació requerida, dins el termini establert. (Del 8 al 14 de juliol de 2020)

   • Els alumnes que repeteixin 2n de batxillerat han de presentar el full de confirmació, anotant les assignatures que repetiran.

   • Si han de matricular-se a les PAU, han de fer-ho telemàticament del 15 de maig al 15 de juny de 2020.

   • Si volen fer un CFGS, han de presentar la sol·licitud telemàticament al web del Departament d’Educació, dins el termini establert. (Del 10 al 17 de juny de 2020)

Documentació a presentar per als alumnes que continuen al centre el curs 2020/2021 (del 8 al 14 de juliol de 2020):

   • Full de confirmació de plaça 2020/2021. DOCUMENT

   • Full matrícula curs 2020-2021 (alumnes que actualment estan cursant 1r de Batxillerat) DOCUMENT
   • Resguard pagament del material escolar o autorització gir bancari. DOCUMENT

   • Autorització tractament de dades personals. DOCUMENT

   • Sol·licitud transport (si en fa ús). DOCUMENT pendent

   • Full d’associació a l’AMPA DOCUMENT i informació taquilles per a ús dels alumnes DOCUMENT