Mobilitats curs 2016-2017

A la convocatòria de l’Agència Nacional pel curs vinent 2016-2017 s’han fet les següents sol·licituds:

Mobilitat de Professors

A través del Departament d’Ensenyament s’han demanat les següents mobilitats:

  • 3 professors de formació professional per anar a Alemanya per conèixer les característiques i el funcionament de la formació en alternança simple o dual.
  • 2 professors de formació professional per conèixer models, experiències i pràctiques d’altres països de parla no angles de com es realitza la impartició de continguts en llengua anglesa.

Mobilitat d’alumnes

Directament a l’Agència Nacional (SEPIE) s’han demanat dues mobilitats d’alumnes de grau superior del cicle d’Administració i finances per anar a fer les pràctiques en centres de treball a un altre país de la Unió Europea de parla anglesa.

 

Per el moment, les sol·licituds han estat admeses, falta esperar l’aprovació.

Actualització informació a 7 d’abril de 2017

Mobilitat de professors

La mobilitat dels professors de formació professional demanada a través del Departament d’Ensenyament per anar a Alemanya ha estat concedida, i concretament serà a Stuttgart del 9 al 14 de juliol. Es tracta de dos professors del cicle de Jardineria i un d’Administració, el Vicent Martínez, el Joan de Quadras i el Sergi Miranda.

– La mobilitat dels 2 professors de formació professional per impartir continguts en llengua anglesa no ha estat finalment concedida.

Mobilitat d’alumnes

Les sol·licituds realitzades directament a l’Agència Nacional (SEPIE) han estat concedides i els dos alumnes faran les pràctiques durant els mesos de Juny i Juliol a Anglaterra, concretament a l’illa de Wight, després d’entrar en contacte amb l’Isle of Wight College.