Mobilitats curs 2014-2015

En el curs 2013/2014, el nostre centre es va adherir al projecte de consorci presentat per la Fundació Inform dins de la convocatòria ERASMUS + KA1 2014, per fer mobilitat en el curs 2014/2015 d’alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, els quals en el mòdul de Empresa a l’ aula , apliquen la plataforma SEFED de la Fundació Inform.

Aquests alumnes poden fer pràctiques en empreses d’ Irlanda i el Regne Unit: http://inform.es/ca/content/estades-internacionals-lalumnat-i-professorat-sefed
La previsió de fluxos d’aquest projecte per l’alumnat és la següent :

DATA ESTÀNCIES PARTICIPANTS
FLUXE 1-   13 PERSONES
20/04/15 a 20/05/15 1 mes a Irlanda 6
20/04/15 a 19/06/15 2 mesos a Irlanda ( 2 Cork + 2 Dublín) 4
20/04/185 a 19/07/15 3 mesos a Irlanda ( 3 Dublín) 3
FLUXE 2 –    4 PERSONES
11/05/15 a 10/06/15 1 mes a UK ( Plymouth) 4
FLUXE 3-     9 PERSONES
01/06/15 a 30/06/15 1 mes a Irlanda ( 1 Cork + 2 Wexford) 3
01/06/15 a 30/07/15 2 mesos a Irlanda ( 1 Cork + 2 Dublín) 3
01/06/15 a 29/08/15 3 mesos a Irlanda ( 3 Dublín) 3
FLUXE 4-    9 PERSONES
07/09/15 a 07/10/15 1 mes a Irlanda ( 2 Wexford) 2
07/09/15 a 07/10/15 2 mesos a Irlanda ( 2 Cork + 2 Dublín) 4
07/09/15 a 07/10/15 3 mesos a Irlanda ( 3 Dublín) 3
TOTAL 35

Aquests 35 alumnes seran seleccionats per la Fundació Inform de entre els alumnes proposats per cada Institut que s’ha adherit a aquest projecte. ( 15 Instituts de tota Espanya)

Criteris de Selecció dels nostres alumnes

L’ Institut Premià de Mar farà la selecció de 2 alumnes per proposar tenint en compte els següents requisits:

1- Nivell d’anglès B1 mínim ( La Fundació realitzarà una prova)
2- Rendiment acadèmic bo – alt. ( És possible que hagin de perdre classes)
3- Idoneïtat del alumne per afrontar a nivell personal una mobilitat internacional.

Aquests requisits seran avaluats per l’ equip docent del grup al que pertanyen els alumnes.

Alumnes seleccionats i descripció de la mobilitat assignada

Els alumnes seleccionats per fer la mobilitat han estat:

Judit Madurell i Dani Romero de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa.
Han passat unes proves orals i escrites per part de la Fundació Inform i finalment se’ls va notificar la seva sortida cap a Irlanda pel dia 30 de maig.

La mobilitat es fa a Wexford ( Irlanda) del 01/06/2015 al 30/06/2015.

Durant la seva estància estan rebent classes d’angles i fent pràctiques a l’empresa tot el mes de juny.
Tenen totes les despeses subvencionades : viatge, trasllats, manutenció durant la estància, les classes i a més a més se’ls ha ingressat directament al seu compte, vora uns 800 euros per les despeses que puguin tenir. Aquestes despeses s’han de justificar i en cas que no ho gastessin haurien de tornar els diners.

Sortida cap a Wexford
Fent un Kit Kat
Visita cultural
A l’escola

 

Impacte desprès de fer la mobilitat

Opinió de la mobilitat  a la seva tornada:

Judith Madurell

“Principalment, penso que l’oportunitat de viatjar a un altre país no la té tothom i que és un gran privilegi haver pogut anar-hi durant un mes. És una experiència de les que no oblides mai i que t’ajuda a veure les coses des d’una perspectiva diferent a la que sempre has tingut, per exemple, veure les diferents costums, horaris, paisatges… veure que el que per a tu és normal a altres llocs és una bogeria, et fa tenir una ment més oberta.

També ha estat un viatge que m’ha ajudat molt a millorar l’anglès ja que normalment ens ensenyen molta teoria però no el fem servir gairebé mai. Allà he entès el perquè de moltes expressions, la seva manera de parlar, l’entonació, paraules d’ús comú que no ens ensenyen als llibres de text, etc.

El fet d’assistir a classes la primera setmana trobo que va ser fonamental perquè al principi vas una mica perdut i allà pots consultar els dubtes i aprendre molt més sobre costums, tradició, i altres coses que d’altre manera seria difícil trobar algú que t’ho pogués explicar. De fet m’hagués agradat poder-les seguir durant tota l’estada.

Una altra cosa que m’ha agradat d’aquest viatge és poder conèixer gent de diferents edats i cultures, és interessant veure una classe amb alumnes finlandesos, japonesos, italians… i poder entendre’ns tots i compartir opinions i punts de vista que a vegades són sorprenents. A més a més el fet de tenir companys amb els que només pots parlar en anglès t’obliga a fer servir aquest idioma i aprendre a expressar-te sense recórrer al teu idioma natal.

Respecte a les pràctiques he de dir que la feina que feia no era estrictament administrativa, però els companys de feina van ser molt oberts i molt amables en tot moment. De fet, tant la família que em va tenir allotjada, els professors, els companys de classe, el taxista que ens va portar a tot arreu.,

tothom va ser molt agradable i es van interessar en que poguéssim aprofitar bé l’estada organitzant sortides i activitats a les hores lliures.
En general valoro molt aquesta experiència, tot i que el clima plujós i el cel gris d’allà no em va agradar gaire, però m’ho vaig passar molt bé, vaig fer amics d’altres països i vaig aprendre molt.”

Certificats obtinguts:

Actualment, la Judith està treballant d’administrativa en una empresa. Un dels requisits que demanaven i que va ajudar a estar seleccionada, va ser el nivell de llengua anglesa.