Documents de centre

Aquí teniu els documents importants que fem servir al nostre centre.

  • PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PEC

  • PROJECTE D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PAD

  • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

PAT

  • PROJECTE LINGÜÍSTIC

Projecte lingüístic 2018-2019