Secretaria

Matrícula i confirmació matrícula 2015 – 2016

Les dates de matrícula del curs vinent estan compreses entre el 8 i el 12 de juny de 2015. Al llarg de la primera setmana de juny es repartiran als alumnes del Centre els documents de confirmació de matrícula.

L’alumnat nou del Centre podrà arreplegar a Secretaria la documentació per fer efectiva la matrícula a partir del dia 4 de juny de 2015.

 

Confirmació matrícula Documents Notes
Alumnes que han cursat 1r,2n,3r i 4t al Centre el curs 2014-15 Proporcionats pel Centre :

Full confirmació de matrícula

Full autoritzacions persones que poden recollir els alumnes

Tria d’optatives per al curs vinent ( només en algun nivell )

Full aportació al Centre

Informació que cal que aporten les famílies :

Dades actualització situació familiar o menor ( DNI, canvi domicilis, certificats mèdics, vacunacions…

Amb l’aportació de les famílies el Centre millora el currículum i seguiment dels alumnes al poder incorporar un programa informàtic de Gestió de l’alumne.També es complementa el material del taller i el laboratori així com algunes activitats transversals com les Jornades Matemàtiques o el Mercat Medieval.
Nou Alumnat Només si no ha fet la preinscripció al Centre o li faltava algun document:

Original i fotocòpia del DNI del tutor/a legals de l’alumne

DNI de l’alumne (si en té)

Original i còpia del LLibre de Família

Original i còpia de la TSI ( targeta sanitària individual ) de l’alumne

Matrícula :

Imprès de Matrícula ( Proporcionat pel Centre )

Fotocòpia Carnet de vacunacions complet

Dues fotocòpies tamany carnet

Certificat mèdic en el cas d’alguna al.lèrgia o malaltia

Si hi ha alguna situació de divorci o custòdia legal cal aportar la documentació necessària

Full aportació al Centre

Qualsevol altra informació que considereu important

Autorització familiar a altres persones per recollida de l’alumne ( proporcionada pel Centre )

Sol.licitud d’imatge personal i autorització per a sortides curriculars ( proporcionades pel Centre )

Tria formació religiosa o Valors Cívics

Amb l’aportació de les famílies el Centre millora el currículum i seguiment dels alumnes al poder incorporar un programa informàtic de Gestió de l’alumne.També es complementa el material del taller i el laboratori així com algunes activitats transversals com les Jornades Matemàtiques o el Mercat Medieval.