Estudis

GRUPS 2016/2017:

1r ESO (3 grups)

2n ESO  (3 grups)

3r ESO  (3 grups)

4t ESO (3 grups)

 

MATÈRIES OPTATIVES 2016/2017:

1r ESO

Tècniques d’estudi Taller d’escriptura
Tastet d’Alemany I History and culture
Informàtica  

 2n ESO

Balls de saló Alemany II
Taller d’expressió oral The Commonwealth
Visual i plàstica  

 3r ESO

Cultura clàssica Alemany III
Emprenedoria Habilitats comunicatives
Música