Orientació

El Departament d’Orientació Educativa de l’Institut Roda de Berà consta de dos psicopedagogs/gues: Juancho Navarro i Gemma SantaBárbara.

L’objectiu principal del departament és el de col·laborar amb el personal de l’institut per aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat del centre, afavorint la seva inclusió, socialització i desenvolupament integral.

Més concretament, els/les professors/es d’orientació educativa se centren en:

  1. L’atenció a l’alumnat: docència d’assignatures èticocíviques i atenció individual als alumnes amb necessitats educatives especials o dificultats emocionals i/o de comportament;
  2. El suport al professorat: atenent les seves demandes d’avaluació i seguiment d’alumnes; i
  3. L’acció tutorial:amb activitats com l’orientació professional i laboral amb els/les alumnes de 3r i 4t ESO.

Les vies de contacte amb les famílies interessades són diverses:

  • Per telèfon: 977657505
  • Per correu electrònic: jnavar72@xtec.cat
  • Presencialment: prèvia cita