Llengües estrangeres

Aquest curs 2019-2020, el  departament el formem l’Àngels Antoñanzas, la Marina Insa, la Laia Gómez, la Sophie Mallol, la Susanna Montserrat i la Davinia Quijada.

El nostre departament ofereix l’ensenyament de la llengua anglesa com a crèdit comú de 1r a 4rt ESO, i com a optativa de 1r a 3r. Conscients de la importància de les llengües a la nostra societat, oferim també la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, alemany, com a matèria optativa des de 1r a 4rt ESO.

Els nostres criteris d’avaluació són:

El 60% de la qualificació de la matèria correspondrà a l’avaluació de la dimensió de la la comprensió lectora, l’expressió escrita i el bloc de la llengua mitjançant proves escrites, activitats i tasques que els alumnes hauran de realitzar durant cada trimestre. 

El 20% de la qualificació de la matèria avaluarà els deures, l’elaboració i lliurament de les tasques encomanades i l’actitud de l’alumne/a cap a l’aprenentatge de la llengua .

 El 20% restant de la qualificació avaluarà la dimensió de la comunicació oral i la dimensió literària mitjançant tasques i projectes.

*Aquests criteris poden ser lleument alterats segons les necessitats de la classe o de l’alumnat amb PIs.