Ciències

Departament de Ciències de la Naturalesa

El Departament de Ciències de la Naturalesa consta de les següents especialitats: Física, Química, Biologia i Geologia.

Els professors del Departament en el curs acadèmic 2018-2019 són Manel Granado i José Luis Fuentes a l’especialitat de Física i Química, i Joan Roig i Alexandra Escrivà, a l’especialitat de Biologia i Geologia.

La distribució horària de les matèries del Departament als diferents nivells és la següent:

A primer curs d’ESO, tres hores setmanals de Biologia i Geologia

A segon curs d’ESO, tres hores setmanals de Física i Química

A tercer curs d’ESO, dues hores setmanals de Biologia i Geologia i dues hores setmanals de Física i Química

A quart curs d’ESO s’ofereixen dues optatives de tres hores setmanals, Ciències aplicades i Cultura científica.

Als tres primers curs de l’ESO es realitzen pràctiques de laboratori desdoblant el grup una hora a la setmana.

Es realitzen activitats en anglès al llarg de tots els cursos de l’ESO d’acord amb el nostre projecte de llengües estrangeres.

 

Aquí teniu els criteris d’avaluació:

Criterios evaluacion ciencias