Socials

965planeta_Azul1-624x468Hola! Lidón, Pere i Albert som els tres membres del Departament de Socials. La nostra tasca és ajudar els nostres estudiants a comprendre millor el nostre món tan divers.

A més, el nostre Departament, al llarg del curs, desenvolupa algunes activitats relacionades amb una educació integradora i transversal com el Mercat Medieval, la sortida a Poblet i Montblanc o una gimcana històrica al nostre municipi.

Els objectius generals dels Departament són treballar l’expressió i comprensió orals i escrites, desenvolupar un esperit crític i constructiu, entendre gràfics i imatges que ens ajudin a analitzar fenòmens històrics i geogràfics, i, per últim, però el més important, gaudir mentre investiguem i rebusquem en el nostre món, el d’abans i el d’ara.

S’organitzem de la següent manera :

1r 2n 3r 4t
Lidón  Socials  Socials
Albert Religió Religió / Socials Religió Religió
Pere Socials Socials
Juancho Socials

Aquí teniu un enllaç a notícies que poden ser del vostre interès. Les podríeu fer servir per fer alguna exposició oral a l’aula que vos ajudarà a treballar l’expressió oral i a obtenir algun punt positiu per la vostra nota. Ànims!

Scoop it : Ciències socials i Educació

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es valoraran amb el següent barem:

Serà imprescindible el lliurament del dossier en cadascuna de les unitats per poder ser avaluada. El dossier recollirà totes les activitats programades i treballades en aquell tema.

Igualment, es tindrà en compte l’actitud envers la matèria i el treball a classe i a casa a l’hora d’avaluar.

El major percentatge de la nota es computaran mitjançant les proves d’avaluació. Aquest percentatge augmentarà a mesura que avancin els cursos.