Consell escolar

La composició del Consell Escolar per al curs 2019-20 és:

José Manuel Granado Director
Roser Rovira Canela Cap d’estudis
Rosana Dorantes Regidora representant de l’Ajuntament
José Luís Fuentes Rodríguez Representant sector professors
Albert Valldosera Llort Representant sector professors
Juancho Navarro García Representant sector professors
 Estela Simó Ayza  Representant sector professors
Laura Baldric Representant sector famílies d’alumnes
Paquita Hernández Representant sector famílies d’alumnes
Blanca Solís Representant AMPA
Lorena Juan Representant alumnes
Jordi Colomer Martínez Representant sector PAS
Jordi Compte García Secretari

 

Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar, d’acord amb la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, pel qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar membres del consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics