AMPA

Escola i família, junts per l’educació

DOCUMENT MARC ESCOLA I FAMILIA

L’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació sense ànim de lucre i voluntària de les famílies del centre amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Quina finalitat té l’AMPA?

– Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola i facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat.

– Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola

– Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.

– Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.

– Adreçar-se a les Administracions Públiques per a sol·licitar els recursos necessaris pel bon funcionament de l’escola.

Direcció i AMPA treballem conjuntament per portar a terme projectes en benefici de la totalitat dels alumnes, com el projecte de reutilització de llibres implantat enguany amb l’empresa Iddink.

Pertànyer a l’AMPA ens permet situar-nos en una situació de privilegi per participar activament en el futur de l’escola dels nostres fills i filles, i fer-la cada dia millor, i és precisament des de les assemblees de socis de l’AMPA des d’on pares, mares i tutors podem opinar i votar sobre quins d’aquests projectes considerem prioritaris.

En aquest moment de crisis econòmica les subvencions de les entitats locals i autonòmiques han patit una forta retallada o gairebé han desaparegut, per això és molt important que fem un petit esforç i ens fem socis de l’AMPA, col·laborem assistint a les assemblees per tal d’informar-nos dels projectes que es mouen a l’escola i fem arribar els nostres suggeriments a la direcció del centre o al Consell Escolar. Hi ha moltes maneres de participar i donar suport. Per tot això, us demanen que us feu socis.

La quota anual és de 20€ per família. L’ingrés el podeu fer al compte corrent de

l’AMPA:

CAIXABANK “La Caixa” – ES49 2100 0670 9102 0015 6738

Moltes gràcies,

La Junta

Organigrama de l’AMPA

President:

Paquita Hernández

Tresorera:

Alejandra Torvisco

Secretària:

Pilar Palacios

Vocals:

Blanca Solís

Maribel Filipe

Contacte: ampaiesrodadebara@gmail.com

 

Projecte de reutilització de llibres

L’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar,
continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK, que tan bons resultats està donant. Els avantatges que ofereix són l’increment de la responsabilitat i conscienciació en la preservació del medi ambient, i secundàriament un gran estalvi per a les famílies.