Avís d’absència

Gestió d’avisos d’absències dels alumnes (Consergeria)

 

 Per avisar anticipadament l’absència dels alumnes, cal fer servir el correu: consergeriainssantquirze@gmail.com

Recordeu que per justificar les faltes anteriors, s’ha de fer via plataforma, amb el tutor.

CONSERGERIA  

Horari

DILLUNS a DIVENDRES:

matí de 8 a 14:30 hores

Tf: 93.721.31.44