Programa Suport Vital

La formació en Suport Vital consisteix essencialment en l’aprenentatge de la correcta realització d’una Reanimació Cardiopulmonar (RCP). Conèixer l’existència d’aquesta tècnica i la seva aplicació significa conèixer com salvar vides i preparar els nostres alumnes en una competència social bàsica i útil per a la vida diària.

L’aprenentatge és gradual al llarg de l’ESO i la finalitat és que en finalitzar aquesta etapa els nostres alumnes siguin capaços de fer correctament les compressions toràciques i de conèixer com funciona un desfibril·lador.