ESO

Graduat en Educació Secundària

ACCÉS: 6è de primària

DURADA: 2 cicles de 2 anys cadascun

Sortides acadèmiques

Accés a Batxillerat

 • Científic
 • Tecnològic
 • Social
 • Humanístic

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • Comerç
 • Gestió Administrativa
 • Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

Distribució curricular

 • Matèries Comunes
 • Optatives
 • Treball de Síntesi
 • Tutoria

Matèries comunes

Són les matèries obligatories que tothom ha de cursar.

 • Llengües (català, castellà, i anglès )
 • Matemàtiques
 • Tecnologia
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Ciències Experimentals
 • Ciències Socials
 • Música
 • Religió (voluntària) / Act alternatives
 • Tutoria

Optatives

Primer d’ESO

Segon d’ESO

Tercer d’ESO

Quart d’ESO

 

Treball de síntesi

Agrupaments flexibles a les àrees instrumentals (català, castellà, matemàtiques)
Desdoblaments a les àrees d’anglès, tecnologia i ciències naturals
Atencions individualitzades