ESO

Matèries 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana 3 3 3 3
Llengua castellana 3 3 3 3
Llengües estrangeres 3 4 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències naturalesa: Biologia i geologia 3 2
Ciències naturalesa: física i química 3 2
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Tecnologia 2 2 2
Ed. visual i plàstica 2 2
Música 2 2
Religió  o  cultura i valors ètics 1 1 1 1
Matèries específiques / optatives 2 2 2 9
Optativa  transversal  1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi /  projecte de recerca* (1) (1) (1) (1)*
Hores setmanals: 30 30 30 30