Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

L’estreta col·laboració amb l’ajuntament i el suport econòmic que n’hem rebut ens han permès dur a terme multitud de projectes que han convertit el nostre centre en un referent en l’aplicació de les noves tecnologies i en la dotació de les nostres instal·lacions.

Anualment, l’ajuntament subvenciona diversos projectes que permeten dinamitzar l’activitat docent que sorgeix dels diferents departaments del centre.

A més, la constant col·laboració amb aquesta institució ha fet possible el desenvolupament de projectes com a assignatures optatives: Be an entrepeneur, Treball social…