L’institut

L’Institut Sant Quirze és un centre de secundària de titularitat pública que va ser creat el 1995. En tots aquests anys, hem esdevingut un centre que, amb la consolidació d’un equip estable de professorat, ha fet una aposta clara i efectiva per l’educació de qualitat, per la innovació tecnològica i educativa, i per la voluntat d’oferir als nostres alumnes una formació sòlida que els permeti encarar amb eficiència els difícils reptes que els planteja la nova societat globalitzada. Així doncs, hem definit un model curricular integrador, obert i flexible que permet donar resposta a les diferents necessitats educatives dels alumnes no només potenciant la transmissió d’aprenentatges, valors i experiències, sinó també proporcionant les estratègies i els recursos imprescindibles per afavorir el seu creixement emocional i estimular la seva independència personal. De la mateixa manera, considerem essencial la defensa d’un model lingüístic que, partint de la llengua catalana com a llengua pròpia i vehicular, afavoreixi l’aprenentatge plurilingüe adquirit no només a través del currículum, sinó també amb la participació en diversos projectes d’intercanvi i immersió en d’altres llengües.