AFA

L’Institut Sant Quirze del Vallès potencia la participació de totes les famílies a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), com a forma d’organitzar la seva implicació en el centre, més enllà de la presència al Consell Escolar i altres òrgans normatius.

El funcionament de l’AFA es regeix pels seus estatuts, en els quals s’assenyala l’assemblea de pares i mares associats com l’organisme decisori, que anomena els diferents càrrecs de la seva junta. L’equip directiu del centre manté una estreta relació amb l’AFA, realitzant reunions periòdiques per gestionar els temes d’interès que sorgeixen a la comunitat educativa en general.