Preinscripció Batxibac 2021- 2022

PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC

El nostre centre està autoritzat a impartir els estudis de Batxibac  per la RESOLUCIÓ ENS/1269/2017, de 29 de maig 

Les preinscripcions seran del 3 al 7 de maig.

Publicació a la web del llistat d’admesos: 13 de maig

CONDICIONS D’ACCÉS

També es podrà acreditar el nivell superant una prova de nivell que proposarà el nostre centre.

D’altra banda, es tindran en compte les notes obtingudes a l’ESO per a l’admissió al programa. La intenció és formar un grup reduït d’alumnes que tindrà un seguiment específic per tal de garantir la qualitat d’aquest programa d’excel·lència educativa.

L’admissió d’alumnes, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectuarà per ordre de qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO.

PREINSCRIPCIÓ

Documentació a presentar:

  1. Full de sol·licitud emplenat. (En format telemàtic, us l’annexarem aquí quan el Dep. d’Educació el publiqui)
  2. Certificat de qualificació mitjana de 1r a 3r d’ESO amb 2 decimals
  3. Document acreditatiu del nivell B1 de francès.
  4. Altra documentació, DNI, etc: Quan surti la resolució us indicarem quina és i com ens l’heu de fer arribar.

OBTENCIÓ DE LA DOBLE TITULACIÓ

 

L’alumnat obtindrà el títol de batxillerat si supera totes les matèries que ha cursat al batxillerat. Si supera la prova externa del Bac obtindrà el diploma de baccalauréat. Aquesta prova, íntegrament en francès, té lloc durant el mes de maig i comprèn les dues matèries específiques realitzades al Batxibac. Consta de:

  • Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit)
  • Una prova d’història corresponent al currículum de la matèria comuna Història i de la pròpia del Batxibac Història de França (exercici escrit)

La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques. Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts en la mitjana dels exercicis corresponents a la matèria Llengua i literatura franceses i de 5 punts en la mitjana dels exercicis de les dues matèries. La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Un cop obtinguda la doble titulació, l’alumnat podrà accedir a les nostres universitats per dues vies:

  • Com a alumnat de batxillerat, amb les PAU.
  • Com a alumnat de baccalauréat, amb dues opcions: no fer les PAU i accedir amb la nota del baccalauréat (nota sobre 10), o bé fer la part específica de les PAU i accedir amb la nota del baccalauréat més la nota ponderada de la fase específica de les PAU (sobre 14).

També pot accedir a les universitats franceses i del Québec en les mateixes condicions que l’alumnat del baccalauréat francès.