Estudis

A l’institut Sant Quirze hi podreu estudiar les dues etapes essencials d’ensenyament pre-universitari.

  • ESO: Quatre anys d’ensenyament obligatori
  • BATXILLERAT: Dos anys d’ensenyament no-obligatori que es pot cursar en diverses modalitats segons allò que estableix la llei.
  • BATXIBAC: Currículum mixt en Català i Francès que permet obtenir la doble titulació de Batxiller i el diploma Baccalauréat.