Col·legi oficial de doctors i llicenciats de Catalunya

Des del juny de 2017, el nostre centre consta com a centre adherit al Col·legi de doctors i llicenciats. Aquesta adhesió ens permet la participació dels nostres alumnes en un intercanvi amb la Xina que constitueix una experiència molt enriquidora tant a nivell de formació cultural, com pel que fa a la formació de la pròpia independència i personalitat.