Projectes de tutoria i convivència

Projecte de convivència

Un dels eixos essencials del nostre projecte educatiu és la millora de la convivència al centre, la promoció d’una cultura inclusiva i la transmissió de valors tan fonamentals com l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat. Amb això pretenem que els nostres alumnes siguin capaços de gestionar els conflictes de manera positiva a través del diàleg com a eina de mediació.

Aquest projecte se centra en tres àmbits de treball que abasten la coeducació, l’educació socioemocional i l’educació en la gestió positiva de conflictes.

 

 

TEI Tutoria Entre Iguals

Aquest programa és una estratègia educativa per millorar la convivència escolar i està dissenyat com una mesura pràctica i preventiva contra la violència i l’assetjament escolar. Té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa, a més, com que en la seva implementació són fonamentals la participació i la conscienciació, es pot adaptar com a mesura contra el fracàs i la falta de motivació, no solament curricular, sinó també personal i social.

En essència, el programa consisteix a implicar els alumnes de tercer d’ESO i fer-los tutors emocionals dels alumnes de primer d’ESO, cosa que, a més, facilita als més petits la integració al centre i als grans la seva implicació en la integració de la “Tolerància Zero” respecte a la violència i el maltractament.