Projectes

–  Projecte EduCAT 2.0. (1 ordinador – 1 nen) incorporant llibres digitals a diferents matèries.

– Projecte  GEP (Grup d’Experimentació Plurilíngüe): docència en anglès en algunes  matèries.

– Francès com a  segona llengua estrangera dins les matèries optatives. A 4t.ESO poden assolir el nivell pels exàmens oficials B1-B2 i a Batxillerat es pot cursar el BATXIBAC.

– Estada d’immersió lingüística en anglès al mes de juny English week.

– Taller de prehistòria: realització de conferències i d’un taller monogràfic.

– Visites diverses per complementar els diferents currículums: Sortida Tarraco romana i Museu Arqueològic, visita al Saló del còmic, visita a un hort, sortida al Poble Espanyol, activitat de patinatge sobre  gel.

– Participació a les convocatòries oficials de les Proves Cangur i dels Problemes a l’esprint.