Teixint Xarxes

El projecte educatiu  “Teixint Xarxes” és un projecte d’educació per a la pau i la solidaritat impulsat per la Universitat Internacional de la Pau (Unipau), institució presidida per Arcadi Oliveras. Va adreçat a l’alumnat de secundària amb l’objectiu de facilitar una visió del món des d’una perspectiva oberta i crítica.

El projecte consta de 7 sessions en què, a través de dinàmiques socioafectives, es plantegen diferents temes per tal que l’alumnat participi i reflexioni sobre la cultura de la pau. Les sessions es desenvolupen en hores de tutoria amb la participació del tutor/a del curs i amb la dinamització de dos educadors/es de la Unipau.