Història

L’IES Sant Quirze del Vallès ha anat consolidant des de la seva creació un equip estable de professores i professors amb una línia de treball que es caracteritza pel fet de prioritzar, alhora, tant una atenció personal a l’alumnat com el disseny d’una programació acadèmica rigorosa i exigent, amb l’objectiu de potenciar el creixement humà i iltel·lectual dels seus alumnes. En aquest sentit, caldria destacar el bon ambient de treball, els grups reduïts i flexibles i l’orientació personal i acadèmica al llarg dels estudis d’Ensenyament Securndari Obligatori (ESO) i del Batxillerat.

Arrelat en el seu entorn immediat, sobre la base d’una bona formació en els àmbits bàsics del saber, el centre pretén donar resposta també als nous reptes que plantegen la globalització del món i les noves teconologies de la comunicació.