Història

Breu Història de l’Institut Sant Quirze del Vallès

 

L’institut Sant Quirze del Vallès es va inaugurar el curs 1994-1995. Va començar amb tres tercers d’ESO, que havien seguit l’anterior pla d’estudis fins a 8è d’EGB a l’escola, i tres primers d’ESO, que ja s’incorporaven després de 6è de primària al nou pla d’estudis. Les instal·lacions, en aquells moments, semblaven àmplies i espaioses. De fet, el primer curs només es va utilitzar la planta baixa de l’edifici principal. En l’actualitat l’Institut de Sant Quirze del Vallès ja és un institut gran, amb més de nou-cents alumnes i gairebé noranta professors. L’edifici també ha anat canviant amb els anys: s’han fet tres ampliacions i s’han modificat diversos espais per tal d’aprofitar-los al màxim possible. Des d’aquell edifici buit acabat d’estrenar fins a l’actualitat s’ha anat construint una biblioteca d’uns 7.000 volums, tres laboratoris de ciències ben equipats, una aula específica d’idiomes, una de plàstica, una de música, dos tallers de tecnologia, un auditori amb escenari i il·luminació, les instal·lacions esportives i, a cada aula, pissarra digital connectada a internet.

 

Durant aquests vint-i-cinc anys l’Institut Sant Quirze del Vallès ha conegut tots els canvis del model educatiu del país. Va avançar-se un parell de cursos a la implantació generalitzada de la reforma educativa i s’hi va experimentar amb diverses opcions pedagògiques i curriculars. Els successius equips directius que ha tingut l’institut fins al dia d’avui (dirigits per la Soledat Puig, la Lídia Palau, en Jaume Pintó, en Toni Sánchez, la Montse Trabal i la Judith Miró) han treballat per afavorir un bon ambient de treball i d’estudi, i sempre s’ha procurat atendre les necessitats i els interessos de l’alumnat.

 

L’Institut va apostar molt aviat per la digitalització de les aules quan les pissarres digitals eren una novetat gairebé experimental. També va impulsar de seguida l’ús de l’ordinador portàtil per part dels alumnes i el recurs al llibre digital en les matèries que ho van creure convenient. La relació amb les famílies també s’ha beneficiat de les possibilitats que ofereix la Plataforma Digital, que dona tota la informació necessària sobre l’evolució acadèmica de l’alumnat. La proximitat a la UAB ha permès mantenir-hi una col·laboració molt significativa, particularment en els Treballs de Recerca de Batxillerat.

 

Una altra de les característiques de l’Institut ha estat la potenciació de l’ensenyament de les llengües estrangeres i dels intercanvis internacionals d’alumnes i de professors. Des de ben aviat es va començar a oferir el Francès com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO i, recentment, s’hi ha pogut començar a cursar el Batxibac, que possibilita que els alumnes també obtinguin el títol oficial francès de Batxillerat. A banda de les assignatures de llengua estrangera, a la major part dels nivells es procura que una altra assignatura faci servir l’anglès com a llengua vehicular. Al llarg de tots aquests anys l’Institut ha organitzat intercanvis i estades lingüístiques dels alumnes dels diversos nivells educatius, entre d’altres llocs, a Holanda, França, Canadà i, fins i tot, a la Xina.

 

L’Institut de Sant Quirze s’ha fet gran. Diversos fills d’ex-alumnes ja n’han estat alumnes i, fins i tot, algun d’ells n’ha arribat a ser professor, però l’objectiu de l’Institut de Sant Quirze del Vallès no només ha estat fer-se gran sinó seguir sent un gran institut per a tots ells.