Aula mediambiental

El projecte d’aula mediambiental neix d’un doble afany pedagògic: d’una banda, del desig de voler implicar l’alumnat en el disseny i l’adequat manteniment dels espais exteriors del centre, i, de l’altra, del fet d’intentar aprofitar l’entorn proper com a font d’estudis científics diversos.

És per això que hem donat impuls a dues iniciatives per acostar els alumnes a aquest projecte.

  • L’Hort:  S’ofereix com a assignatura optativa a 1r. d’ESO i permet als alumnes el contacte directe amb el medi natural.
  • Treball de recerca: Proposta d’anàlisi de la creació d’una aula mediambiental a l’institut. És un treball extens i ambiciós que es podria dividir en dues parts: d’una banda, un estudi d’espais i usos, i de l’altra, la recerca etnobotànica i el projecte per enjardinar els espais exteriors.