Artistes a les escoles

Blog Artistes a les escoles Sant Quirze del Vallès

Aquest projecte permet als alumnes conèixer de primera mà el procés creatiu de l’obra d’art a través del contacte amb un artista que ve al centre a parlar de la seva obra. La interacció directa amb l’artista estimula la comunicació plàstica i visual dels alumnes i els motiva a crear una obra que més tard s’exposarà a la Masia de Can Barra.