Contacte

Institut públic Sant Quirze del Vallès

Carrer Bages 21
08192 Sant quirze del Vallès

Telf: 937213144

Correus electrònics de contacte

La relació amb les famílies

L’Institut és conscient de la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu. És per això que s’ha posat en marxa l’ús d’una plataforma digital, que el centre posa a disposició de totes  les famílies, per a poder fer un seguiment acurat de l’evolució dels seus fills/es.

https://iessantquirze.clickedu.eu/user.php?action=login

Consergeria: Per notificar absències d’alumnes consergeriainssantquirze@gmail.com

Secretaria: Per a tràmits administratius ad.inssantquirze@gmail.com

Bústia generaliessantquirze@xtec.cat