Teixint xarxes i Universitat Internacional de la Pau

Des de fa uns anys, l’Institut porta a terme un projecte de col·laboració amb la Universitat Internacional de la Pau, de la qual era president Arcadi Oliveras. El projecte es diu “Teixint xarxes” i es concreta en una sèrie de 7 tallers sobre la cultura de la pau, la solidaritat i la col·laboració que es fan des de la matèria de Cultura i Valors Ètics a cada grup de tercer de l’ESO. També es feia una conferència inicial a càrrec d’Arcadi Oliveres, que aquest curs consistirà en algun acte en memòria seva.

La Universitat Internacional de la Pau ha engegat un nou projecte “Edupau: Educar per la pau a través de les noves tecnologies”. El projecte consta de la creació d’una videoteca de conceptes de cultura de pau i l’organització d’una setmana de debats juvenils en línia sobre aquests conceptes. Es farà entre els dies 4 i 8 d’octubre als matins, però s’emetran en potscads que es podran trobar online. Els primers vídeos ja es poden trobar a Youtube i us adjuntem els enllaços: