Avaluació ESO. Què és?

La prova de competències bàsiques, com se la sol conèixer, és una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avalua l’anglès, el francès i l’alemany.… Llegeix més»

Proves GESO 2017

T’informem que, si has complert 18 anys o bé els compleixes durant aquest any 2017, et pots presentar a unes proves de les matèries pendents d’ESO, la qual cosa et permetria –en cas d’avaluació positiva– obtenir el títol de GESO. També tens l’opció de presentar-te ara només a alguna de les matèries suspeses.

Si fas o has fet els 17 anys dins del 2017 també pots presentar-t’hi, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:… Llegeix més»