AA integradora

L’aula d’acollida és l’espai on els alumnes nouvinguts assoleixen els coneixements bàsics no només de la llengua catalana, sinó també de matèries com Experimentals. L’objectiu és que aquests alumnes puguin gaudir de totes les experiències i els aprenentatges compartits amb la resta de companys del centre al més aviat possible.

Ester Gómez.