CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria (DUAL)

 Accedeix aquí per conèixer-nos més.

Duració

 • 2. 000 hores (2 cursos).
 • Formació en el centre educatiu: 100 % hores durant el 1r curs.
 • Formació a l’empresa: 75 % hores durant el 2n curs.

Requisits d’accés

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • Títol de Tècnic en un altre cicle de grau mitjà.
 • Primer i segon de BUP aprovats.
 • Tenir la prova d’accés a CFGM.

Objectiu del cicle

Elaborar i presentar productes de forneria, rebosteria i confiteria, conduint les operacions de producció, composició i decoració en obradors i establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Aquest professional exercirà l’activitat principalment en obradors artesanals o semiindustrials que elaboren productes de forneria, pastisseria i confiteria; així com en el sector de l’hostaleria, subsector de la restauració i com a elaborador per compte propi o d’altri. També exerceix la seva activitat en el sector del comerç de l’alimentació, en aquells establiments que elaboren i venen productes de forneria, pastisseria i rebosteria.

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Forner/a, pastisser/a, confiter/a, reboster/a, torronaire.
 • Elaborador/a de brioxeria.
 • Elaborador/a de masses i bases de pizza.
 • Elaborador/a de caramels i dolços.
 • Elaborador/a de productes de cacau i xocolata.
 • Elaborador/a de galetes.
 • Elaborador/a de postres en la restauració.

 • Aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, atenent les característiques del producte.
 • Dissenyar i modificar les fitxes tècniques de fabricació d’acord amb la demanda del mercat.
 • Regular els equips i sistemes de producció en funció dels requeriments del procés productiu.
 • Elaborar productes de fleca, pastisseria, rebosteria i confiteria, controlant les operacions segons el manual de procediments.
 • Elaborar postres de restauració emplatats i preparats per al seu consum, fent ús de les tècniques culinàries.
 • Compondre, acabar i presentar els productes elaborats, aplicant tècniques decoratives i innovadores.
 • Envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, assegurant la seva integritat durant la distribució i comercialització.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 • Gestionar la seva carrera professional analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

 • Elaboracions en forneria-brioxeria.
 • Processos bàsics de pastisseria i altres especialitats.
 • Postres en restauració.
 • Productes d’obrador.
 • Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria.
 • Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.