CFGM de Serveis en restauració

Accedeix aquí per conèixer-nos més.

Duració

 • 2. 000 hores (2 cursos acadèmics).
 • Formació en el centre educatiu: 1.650 hores.
 • Formació en centres de treball: 350 hores.

Requisits d’accés

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • Títol de Tècnic en un altre cicle de grau mitjà.
 • Primer i segon de BUP aprovats.
 • Tenir la prova d’accés a CFGM.

Objectiu del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Els alumnes poden accedir a treballar com a cambrers en grans, petites i mitjanes empreses principalment del sector de l’hostaleria i per compte propi en establiments de restauració.

Aquesta professió es desenvolupa en sectors i subsectors productius en els quals es desenvolupen processos d’elaboració i servei d’aliments i begudes, com seria el sector de l’hostaleria i, en el seu marc, les àrees d’hostaleria i restauració tradicional, moderna i col·lectiva.

Llocs de treball per ocupar més rellevants:

 • Cambrer de bar-cafeteria o restaurant.
 • Cap de rang.
 • Empleat d’economat d’unitats de producció i serveis d’aliments i begudes.
 • Barman.
 • Ajudant de sommelier.
 • Auxiliar de serveis en mitjans de transports.

 • Confecció d’ofertes gastronòmiques i realització d’aprovisionament i control del consum.
 • Desenvolupar els processos de servei d’aliments i begudes en sala i barra.
 • Servir vins i donar informació bàsica sobre aquests.
 • Assessorar sobre begudes diferents de vins, preparar-les i presentar-les (cocteleria).
 • Preparar i exposar elaboracions senzilles pròpies de l’oferta de bar-cafeteria.
 • Gestionar el bar-cafeteria.
 • Elaborar i acabar plats en vista del client.
 • Disposar tota mena de serveis especials en restauració.
 • Actuar sobre normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria.
 • Comunicar-se en anglès, amb un nivell d’usuari independent, en els serveis de restauració.

 • Ofertes gastronòmiques.
 • Operacions bàsiques en bar-cafeteria.
 • Operacions bàsiques en restaurant.
 • Serveis en bar-cafeteria.
 • Serveis en restaurant i esdeveniments especials.
 • Tècniques de comunicació en restauració.
 • El vi i el seu servei.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera: francès.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball. 350 hores.