CFGS de Gestió d’allotjaments turístics (DUAL)

Accedeix aquí per conèixer-nos més.

Duració

 • 2. 000 hores (2 cursos).
 • Formació en el centre educatiu: 100 % hores durant el 1r curs.
 • Formació a l’empresa: 80 % hores durant el 2n curs.

Requisits d’accés

 • Titulació de batxillerat.
 • Prova d’accés.
 • Accés directe per alumnes que hagin superat un altre CFGS.
 • Accés directe per antics alumnes amb FP-2 o BUP i COU.

Objectius del cicle

 • Comprendre l’organització i les característiques del sector.
 • Adquirir la competència lingüística en els idiomes adients a l’àmbit professional de treball.
 • Adquirir la sensibilitat i la capacitat de desenvolupar activitats adequades.
 • Adquirir una identitat i maduresa professional emprenedora.
 • Adquirir les capacitats i habilitats per treballar en equip.
 • Adquirir les capacitats i habilitats de seguretat i higiene pròpies del treball.

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l’establiment, prestant el servei en l’àrea d’allotjament i assegurant la satisfacció dels clients.

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Cap de recepció i recepcionista.
 • Coordinador/a d’esdeveniments.
 • Governanta i majordom d’habitacions.
 • Coordinador/a de qualitat.
 • Gestor/a d’allotjaments a hospitals.
 • Gestor/a de cases rurals.

 • Controlar i supervisar el departament de recepció.
 • Organitzar i promocionar esdeveniments al mateix establiment.
 • Controlar i supervisar el departament de pisos.
 • Coordinar els serveis propis dels establiments d’allotjament turístic.
 • Detectar oportunitats de negoci i nous mercats.
 • Analitzar el mercat i comercialitzar el producte base propi de l’allotjament.
 • Supervisar l’atenció correcta als clients.
 • Proposar la implantació de sistemes de gestió innovadors.
 • Motivar el personal al seu càrrec.

 • M1 Estructura del mercat turístic.
 • M2 Recepció i reserves.
 • M3 Gestió del departament de pisos.
 • M4 Protocol i relacions públiques.
 • M5 Màrqueting turístic.
 • M6 Comercialització d’esdeveniments.
 • M7 Direcció d’allotjaments turístics.
 • M8 Recursos humans en l’allotjament.
 • M9 Anglès.
 • M10 Segona llengua estrangera.
 • M11 Formació i orientació laboral.
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora.
 • M13 Projecte de gestió d’allotjament turístic.
 • M14 Formació en centres de treball.