CFGM de Cuina i gastronomia

Accedeix aquí per conèixer-nos més.

Duració

 • 2. 000 hores (2 cursos acadèmics).
 • Formació en el centre educatiu: 1.650 hores.
 • Formació en centres de treball: 350 hores.

Requisits d’accés

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • Títol de Tècnic en un altre cicle de grau mitjà.
 • Primer i segon de BUP aprovats.
 • Tenir la prova d’accés a CFGM.

Objectiu del cicle

Facilitar l’execució de les operacions de manipulació, preparació, conservació i presentació de tota classe d’aliments, la confecció d’ofertes gastronòmiques i l’ajut en les activitats de servei, per tal d’aconseguir la qualitat i els objectius econòmics establerts amb l’aplicació, en tot moment, de les normes i pràctiques de seguretat i higiene.

Els alumnes poden accedir a treballar com a cuiners en qualsevol tipus d’establiment i/o empreses d’allotjament com a cap de sector i com a empleats del departament d’economat i celler d’un hotel, restaurant, hospital, empresa de serveis…

També poden treballar en pastisseries, carnisseries, peixateries, fruiteries, empreses d’emmagatzematge, envasament i distribució de productes alimentaris i indústries agroalimentàries.

 • Confecció d’ofertes gastronòmiques i realització d’aprovisionament i control del consum.
 • Manipulació en cru i conservació de tota classe d’aliments.
 • Preparació i presentació d’elaboracions bàsiques i plats elementals.
 • Preparació i presentació de productes de pastisseria i rebosteria.
 • Muntatge de serveis de bufet, autoservei, servei d’àpats i begudes a la vista del client i ajut en les activitats del servei.
 • Elaboració i presentació dels diferents tipus de plats de la cuina regional, nacional i internacional.
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

 • Ofertes gastronòmiques.
 • Preelaboració i conservació d’aliments.
 • Tècniques culinàries.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Productes culinaris.
 • Postres en restauració.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera: francès.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball. 350 hores.