Les activitats avaluables, ara a la pàgina web!

Aquest curs 2019-2020, el professorat de 1r i 2n d’ESO compartirà a la pàgina web del centre aquelles activitats que siguin més importants per l’avalaució de l’alumnat. Així, a la pàgina -bloc d’aula- dels diferents grups de 1r i 2n d’ESO, la comunitat educativa podrà trobar un calendari a la barra de l’esquerra on marcarà el dia que es duran a terme les activitats, tot veient una bola blava a sota del dia.Per a més informació, passant el ratolí per sobre d’aquestes boles, es deplagarà una petita pàgina indicant l’hora i aquella informació que el professorat cregui convenint.

L’alumnat, a més a més, tindrà el calendari compartit a Google Calendar del seu compte imontbui, veient alhora els calendaris de Classroom, etc. tenint centralitzat en un punt allò més imporant.

Ara bé, cal remarcar que la feina del dia a dia, com poden ser els deures, NO s’especificaran als calendaris, sinó que l’alumnat cal que desenvolupi la competència de responsabilitat i organització amb la seva pròpia agenda.

Per visitar aquestes agendes, només cal que vagis al Menú, i al menú Estudis, escollir classe i grup que es desitgi.