Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. A continuació teniu dos enllaços, el primer, és el díptic que dóna a conèixer els trets principals del nostre projecte educatiu i, el segon, és el projecte educatiu de centre en fase d’actualització aquest curs escolar 2017-2018.

DípticPEC2018

Altres documents que formen part del Projecte Educatiu de Centre:

Document elaboració Pla de millora_v2.docx

Carta Compromís Educatiu

Servei comunitari.