GEP: Generació Plurilingüe

El curs 2018-2018 l’Institut Montbui ha entrat en el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, refarmar el desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

https://sites.google.com/imontbui.org/gep-institutmontbui/home