GEP: Generació Plurilingüe

El curs 2018-19 l’Institut Montbui ha entrat en el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, refarmar el desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

https://sites.google.com/imontbui.org/gep-institutmontbui/home