Horaris

                       DATES INICI I FINAL DE CURS              HORARI
ESO / 13 de setembre de 2018 21 de juny de 2019 8- 14,30 /  8 –  13,30
 Batxillerat i PFI / 14 de   setembre de 2018  21 de juny de 2019 8- 14,30 /  8 –  13,30
                  DATES INICI I FINAL DE TRIMESTRE                HORARI
13/14 de setembre de 2018 21 de desembre de 2018       8 – 14,30  /  8 –  13,30
08 de gener de 2019 12 d’abril de 2019       8 – 14,30  /  8 –  13,30
24 d’abril de 2019 21 de juny de 2019       8 –  14,30  /  8 –  13,30
            DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ
           02 de novembre de 2018
           07 de desembre de 2018
            08 de febrer  de 2019
            04  de març  de 2019
                PROPOSTA SINGULARITZACIÓ HORÀRIA 
DATES HORARI
 21 de  desembre  de 2018 8  –  13,30
 12 d’abril de 2019 8  –  13,30
 Del 13 al 21 de juny de 2019 8  –  13,30