Claustre Professors

El claustre de professors del curs 2018-2019 de l’INSTITUT MONTBUI és:

PROFESSOR/A DEPARTAMENT / CÀRREC
Laura Costa Coordinadora Biblioteca i Pla Lector

Professora de clàssiques

Txell Bernaus Professora llengua catalana

Coordinadora 3r ESO

Cristina Santmartí

 

Professora llengua catalana
 

Llúcia Saurí

 

 

Cap departament de llengües

Professora llengua catalana

Coordinadora LIC

 

 

Eva Travesset

 

 

Professora llengua catalana

Tutora 4t ESO A

 

Laia Codina

 

Professora llengua catalana

Tutora 1r Batxillerat A

 

Josep Pelfort

 

Tutor Aula d’ Acollida
 

Eva Raich

 

 

Secretària

Professora  Aula  d’ Acollida

 

M Carme Llongueras

 

Professora llengua castellana

Coordinadora Batxillerat

Tutora 2n Batxillerat A

 

Alícia Galera

 

Professora llengua castellana

Tutora 1r ESO D

M. Pilar Gatell Professora llengua castellana
 

Marisa Perella

 

Professora llengua castellana

Tutora 3r ESO D

 

Marcel Mateu

 

 

Professor del departament de ciències

Coordinador 1r d’ESO

Cap del departament de ciències

 

 

Marta Rancaño

 

 

Professora del departament de ciències

Tutora 1r ESO A

 

 

Raül Álvarez

 

Professor del departament de ciències
 

Toni Carbonell

 

Professor del departament de ciències

Coordinador de Riscos Laborals

 

Carola Vives

 

Professora del departament de ciències

Cap d’Estudis

 

Alba Capsada

 

Professora del departament de ciències

Coordinadora 2n ESO

 

Jaume Domingo

 

Professor del departament d’humanitats/Filosofia
 

Josep Salat

 

Professor del departament d’humanitats/Religió
 

Montserrat Costa

 

Professora del departament d’humanitats

Directora

 

Maria Peralta

 

Professora del departament d’humanitats

Tutora de 2n de Batxillerat B

 

 

Sandra Prat

 

 

 

Professora del departament d’humanitats

Cap del departament d’ humanitats

 

 

Sílvia González

 

Professora del departament d’humanitats

Tutora 4t ESO B

 

Yolanda Ruiz

Professora  del departament d’humanitats
 

Maricel  Miñano

 

Professora del departament d’ expressió/Dibuix

Tutora 1r ESO B

 

Anna Llimós

 

Professora del departament d’ expressió/ Dibuix

Coordinadora d’ Activitats i  Serveis

 

Jaume Vidal

 

Professor del departament d’ expressió/ Música

Tutor de 3r ESO A

 

Magí Badia

 

 

Professor del departament d’ expressió/ E. Física

Cap de Departament d’Expressió

 

 

Lluis Amat

 

Professor del departament d’ expressió/ E. Física

Coordinador Pla Català de l’Esport

 

Joan Caballé

 

Professor departament de tecnologia

Tutor de 3r ESO B

 

 

Xavier Anglès

 

Professor departament de tecnologia
 

Maria Mompean

Professora departament de tecnologia

Tutora 1r ESO C

 

Queralt Casellas

 

Professora departament de tecnologia

Cap de departament de tecnologia

 

 

M Mercè Gabarró

Professora departament llengües estrangeres/Francès

Tutora 4t ESO C

Coordinadora 4t ESO

 

M Dolors Oliva

 

Professora departament llengües estrangeres/ Anglès

Tutora 2n ESO A

 

M Teresa Pernía

Professora departament llengües estrangeres/ Anglès

Coordinadora Pedagògica

 

Xavier Gumà

 

Professor departament llengües estrangeres/ Anglès

Cap Departament Llengües Estrangeres

Tutor 1r Batxillerat B

 Glòria Boldú Professora departament llengües estrangeres/ Anglès
 

Anna M. Membrives

 

Professora departament llengües estrangeres/ Anglès

Tutora 3r ESO C

 

Montserrat Almendro

Professora departament de matemàtiques

Tutora 2n ESO B

 

Esmeralda López

 

Professora departament de matemàtiques

Cap de Departament de Matemàtiques

 

Cristina de la Cruz

 

Professora departament de matemàtiques

Coordinadora Sortides

Victor  Escobar Professor departament de matemàtiques
 

Marc Piqué

 

Professor departament de matemàtiques

Coordinador TAC

 

David Capsada

Professor departament de matemàtiques

Tutor de 2n ESO D

 

M Rosa Langa

 

Professora departament de matemàtiques/Economia
 

Dolors Peláez

 

Cap de Departament Orientació

Psicopedagòga 1r i 2n ESO

 

Giannina Barba

 

Departament Orientació

Psicopedagòga 3r, 4t ESO i Batxillerat

 

Montse Fernández

Departament d’Orientació

Professora PFI

 

Natàlia Olaya

Departament Orientació

Tutora Aula Oberta

 

Marta Cercadillo

 

Departament Orientació

Tècnica d’integració social (TIS)

 

Maria Hernández

 

Vetlladora

 

Elvira Ávila

 

Professora PFI

Coordinadora/Tutora  PFI