Famílies

Les famílies són un pilar fonamental en el procés d’aprenentage dels seus fills, per això valorem la seva implicació a través dels diferents òrgans de participació en el centre: AMPA,  pares i mares delegats, seminari de famílies, …

DOSSIER_Famílies201819

Pares i Mares Delegats

Dins del Seminari de Famílies hem ofert el taller d’Àpats en Família. Podeu trobar informació en el següent enllaç:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_mares/apats_en_familia/