AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües

El programa d’innovació pedagògica del Departament d’Ensenyament Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

Resultat d'imatges de avancem xtec