Comunitat educativa

L’organigrama ens mostra l’estructura del centre i les relacions entre els diferents agents implicats, els diferents sectors de la comunitat educativa  i altres professionals de l’entorn municipal i comarcal.

Organigrama