L’Institut Montbui sempre ha apostat per les noves tecnologies com una eina fonamental per a la innovació pedagògica: en el seu moment ens vam afegir al programa Educat 1×1 (en la modalitat d’un dispositiu per alumne/a) i al curs 2018/19 hem introduït els Chromebooks a les aules a 1r d’ESO. Tal i com consta al Projecte de Direcció la voluntat és fer el mateix durant els 3 propers cursos amb l’objectiu de tenir tot l’alumnat de l’ESO amb el seu Chromebook propi.
Creiem fermament que la participació de l’Institut Montbui al programa d’innovació pedagògica mòbils.edu pot ser de gran ajuda per tal de treure el màxim profit dels dispositius mòbils (Chromebooks i telèfons mòbils de l’alumnat) i assentar l’ús de dispositius mòbils a l’Institut com a eina pedagògica per tal de millorar el treball competencial dels diferents àmbits, i com no de la competència digital; l’educació inclusiva en un centre de màxima complexitat, l’acció tutorial entre iguals, tutor-alumne i famílies; i la gestió de la convivència en el centre, tot per promoure i millorar l’èxit educatiu del nostre alumnat.