Primària-Secundària

La relació entre les escoles del primària i l’institut té un calendari d’actuacions, al llarg de tot el curs, que hem recollit en la memòria 2019 – 2020.

FULL SEGUIMENT – PRIMÀRIA/SECUNDARIA