Batxillerat

Som un institut petit i aquest és el nostre punt fort. T’oferim grups reduïts a les matèries de modalitat amb el que això suposa: interacció, seguiment continuat, confiança i proximitat. Posem èmfasi en l’orientació dels nostres alumnes i en fem un seguiment acurat i personalitzat al llarg de tot el Batxillerat.

Informació general

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals, oferint-lo de forma presencial a l’Institut Montbui, per tal de prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Accés a Batxillerat

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca).

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

Modalitats

A l’Institut Montbui es pot escollir entre dos modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Fixa’t en el currículum que et proposem a l’Institut Montbui:

Currículum 1r Batxillerat promoció 2020-2022:

Bloc de matèries comunes:

1r BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura 2 h
Llengua Castellana i Literatura 2 h
Llengua Estrangera 3 h
Educació Física 2 h
Filosofia i Ciutadania 2 h
Ciències per al món contemporani 2 h
Tutoria 1 h

 Bloc de matèria comuna d’opció:                       

Científic Tecnològic Social Humanístic
1 ’    Matemàtiques 1 ’    Matemàtiques 1 ’    Matemàtiques CCSS 1 ’    Llatí 1

            Itinerari universitat:                                          Itinerari CFGS:

MODALITAT CIENTÍFIC – TECNOLÒGIC
 

2

’   Química 1 4 h  

 

 

 

 

 

 

2

’   Química 1 4 h
’   Dibuix Tècnic 1 4 h ’   Dibuix Tècnic 1 4 h
 

3

’   Biologia 1 4 h  

3

’   Biologia 1 4 h
’   Tecnologia Industrial  1 4 h ’   Tecnologia Industrial 1 4 h
 

4

’   Física 1 4 h  

4

’  Expressió escrita i comentari de textos (2h) +  ACTIC (2h) 4 h
’  Francés 1 i 2 4 h

                   Itinerari universitat:                                          Itinerari CFGS:

MODALITAT SOCIAL
2 ’   Economia de l’Empresa 1 4 h  

 

 

 

2 ’   Economia de l’Empresa 1 4 h
3 ’   Història del món Contemporani 4 h 3 ’   Història del món Contemporani 4 h
4 ’   Economia 4 h  

4

’   Expressió escrita i comentari de textos (2h) +  ACTIC (2h)’ 4 h
’   Francés 1 i 2 4 h

                Itinerari universitat:                                             Itinerari CFGS:                 

MODALITAT HUMANÍSTICA
2 ’   Literatura Universal 4 h  

 

 

 

2 ’   Literatura Universal 4 h
3 ’   Història del món Contemporani 4 h 3 ’   Història del món Contemporani 4 h
4 ’   Grec 1 4 h  

4

’  Expressió escrita i comentari de textos (2h) +  ACTIC (2h)’ 4 h
’  Francés 1 i 2 4 h
Currículum 2n Batxillerat promoció 2020-2022:

Bloc de matèries comunes:

2n BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura 2 h
Llengua Castellana i Literatura 2 h
Llengua Estrangera 3 h
Història 3 h
Història de la filosofia 3 h
Tutoria 1 h

 Bloc de matèria comuna d’opció:                      

Científic Tecnològic Social Humanístic
1 ’    Matemàtiques 2 ’    Matemàtiques 2 ’    Matemàtiques CCSS 2 ’    Llatí 2

              Itinerari universitat:                                          Itinerari CFGS:

MODALITAT CIENTÍFIC – TECNOLÒGIC
2 ’   Química 2 4 h  

 

 

 

 

 

2 ’   Química 2 4 h
’   Dibuix Tècnic 2 4 h ’   Dibuix Tècnic 2 4 h
3 ’   Biologia 2 4 h 3 ’   Biologia 2 4 h
’   Tecnologia Industrial  2 4 h ’   Tecnologia Industrial 2 4 h
4 ’   Física 2 4 h 4 ’   Psiclogia (2h) + Estada a l’empresa (2h) – subjecte a disponibilitat empresa 4 h

                  Itinerari universitat:                                          Itinerari CFGS:

MODALITAT SOCIAL
2 ’   Economia de l’Empresa 2 4 h  

 

 

2 ’   Economia de l’Empresa 2 4 h
3 ’   Història de l’art 4 h 3 ’   Història de l’art 4 h
4 ’   Geografia 4 h 4 ’  Psiclogia (2h) + Estada a l’empresa (2h) – subjecte a disponibilitat empresa 4 h

                  Itinerari universitat:                                               Itinerari CFGS:                 

MODALITAT HUMANÍSTICA
2 ’   Literatura Catalana 4 h  

 

 

2 ’   Literatura Catalana 4 h
3 ’   Literatura Castellana 4 h 3 ’   Literatura Castellana 4 h
 4 ’   Història de l’art

’   Grec 2

4 h

4h

 4 ’  Psiclogia (2h) + Estada a l’empresa (2h) – subjecte a disponibilitat empresa 4 h
Currículum 2n Batxillerat promoció 2019-2021:

Bloc de matèries comunes:

2n BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura 2 h
Llengua Castellana i Literatura 2 h
Llengua Estrangera 3 h
Història 3 h
Història de la filosofia 3 h
Tutoria 1 h

 Bloc de matèria comuna d’opció:                      

Científic Tecnològic Social Humanístic
1 ’    Matemàtiques 2 ’    Matemàtiques 2 ’    Matemàtiques CCSS 2 ’    Llatí 2

              Itinerari universitat:                                          Itinerari CFGS:

MODALITAT CIENTÍFIC – TECNOLÒGIC
2 ’   Química 2 4 h  

 

 

 

 

 

2 ’   Química 2 4 h
’   Dibuix Tècnic 2 4 h ’   Dibuix Tècnic 2 4 h
3 ’   Biologia 2 4 h 3 ’   Biologia 2 4 h
’   Tecnologia Industrial  2 4 h ’   Tecnologia Industrial 2 4 h
4 ’   Física 2 4 h 4    Geografia’

Psiclogia (2h) + Sociologia (2h)

4h

4 h

                  Itinerari universitat:                                          Itinerari CFGS:

MODALITAT SOCIAL
2 ’   Economia de l’Empresa 2 4 h  

 

 

2 ’   Economia de l’Empresa 2 4 h
3 ’   Història de l’art 4 h 3 ’   Història de l’art 4 h
4 ’   Geografia 4 h 4 ’  Psiclogia (2h) + Sociologia (2h) 4 h

                  Itinerari universitat:                                               Itinerari CFGS:                 

MODALITAT HUMANÍSTICA
2 ’   Literatura Catalana 4 h  

 

 

2 ’   Literatura Catalana 4 h
3 ’   Literatura Castellana 4 h 3 ’   Literatura Castellana 4 h
 4 ’  Grec 2 4 h  4     Psiclogia (2h) + Sociologia (2h) 4 h
I desprès de Batxillerat, què?

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés);
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny;
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés;
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés), i
  • al món laboral.
Batxillerat a l’Institut Montbui

Per què fer el Batxillerat a l’Institut Montbui?

Som un institut petit i aquest és el nostre punt fort. T’oferim grups reduïts a les matèries de modalitat amb el que això suposa: interacció, seguiment continuat, confiança i proximitat.
Posem èmfasi en l’orientació dels nostres alumnes i en fem un seguiment acurat i personalitzat al llarg de tot el Batxillerat.
Si tens dubtes, preguntes o ens vols conèixer més d’aprop, truca i te n’informarem: 93 805 60 59 o envia un correu a secretaria@imontbui.org.

Fes un cop d’ull a totes les notícies de la nostra web relacionades amb els dos cursos de Batxillerat. Clica aquí!

I com diuen els nostres alumnes, per saber-ne més ho has de veure!