Reunió de pares de Batxillerat i PFI

Dimarts 9 d’octubre farem les reunions de pares amb els tutors de Batxillerat i PFI
1r de Batxillerat:  19:30 a l’aula de l’alumne/a
2n de Batxillerat: 19:30 a l’aula de l’alumne/a
PFI: 19:30, a la sala Josep Galán