Normes d’organització i funcionament (NOFC)

Les NOFC  apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en el Projecte de Direcció. A continuació teniu els enllaços a diferents documents que conformen les NOFC de l’Institut Montbui:

Protocol_absentisme _2017-18

Protocol Vagues

Protocol detecció i intervenció Santa Margarida de Montbui