Exposicions al centre

A l’Institut La Romànica, des de l’any 2016, s’han anat preparant diferents espais al centre per tal de crear zones d’exposició de tipologia variada diferenciades de les zones d’informació acadèmica. Aquests espais d’exposició principalment es corresponen amb els vestíbuls i els passadissos de les diferents plantes, on s’han incorporat panells MDF. La planta baixa es reserva per exposicions de caràcter més col·lectiu, lligades a esdeveniments socials, festivitats o a projectes de centre significatius.

La intenció, per una banda, és valorar i concloure de forma més visual l’activitat formativa i d’aprenentatge que es duu al centre: mostrar els treballs de l’alumnat, projectes, concursos, sortides, informació diversa dels diferents àmbits educatius i altres temes que considerem adequats. Per l’altra banda, les exposicions muntades no només tenen la funció d’exhibir el que s’ha fet afectant directament al grup d’alumnes que hi ha participat, sinó que també es pot estendre a tot el col·lectiu i constituir espais didàctics on es poden realitzar activitats formatives de diferents tipus, tal com es fa en les visites guiades i tallers dels museus d’art i ciència d’institucions reconegudes.

Cal dir que amb les zones d’exposició i la mostra de l’activitat del nostre alumnat, s’ha aconseguit també vitalitzar els espais i implicar-los perquè els reconeguin com a propis, així com obtenir una impressió d’ordre visual que va acompanyada del foment de valors de participació i respecte envers ells mateixos i els companys.

2019-20, 1rT

Àmbit lingüístic

-Aprenent alemany. P1.

Àmbit artístic, VIP

-Reciclatge de cartó. The Box Project. 4ESO. P2.
-Màcares de cartó reciclat. 4ESO. P2.
-Joc de mans. 3ESO. P2.
-Puzle. 4ESO. P2.
-Temps de pluja. 1ESO. P2.
-Trames artístiques. Zentangle. 3ESO. P2.

Interdepartamentals-Projectes

-Disseny de la tela d’un porta entrepà. Tecnologia /VIP. P2.
-Els dinosauris. Català/VIP. 1ESO. P2.

Centre

-Decoració Nadalenca. 3 ESO. PB.
-40 aniversari. 1r mural. Comissió Festes. 1 i 4 ESO.  PB.
-La Marató de TV3. Tutoria 3ESO. PB.