Àmbits educatius

Aquí hi trobareu els CRITERIS D’AVALUACIÓ, RECUPERACIÓ I PROMOCIÓ de cada àmbit i matèria. Només heu de clicar sobre les etiquetes de cada departament didàctic situades al marge esquerre.

teaching

També hi trobareu altres informacions rellevants dels diferents departaments didàctics, com projectes, sortides…