Departaments Didàctics

Aquí trobareu els CRITERIS D’AVALUACIÓ, RECUPERACIÓ i PROMOCIÓ del curs 2019/2020 de cada matèria clicant sobre les etiquetes de cada departament didàctic situades al marge esquerre.

teaching

També hi trobareu altres informacions rellevants dels diferents departaments didàctics, com projectes, notícies, sortides…