Departaments Didàctics

Aquí trobareu els CRITERIS D’AVALUACIÓ, RECUPERACIÓ i PROMOCIÓ del curs 2018/2019 de cada matèria, així com informacions sobre la RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS, clicant sobre les etiquetes de cada departament didàctic situades al marge esquerre.

teaching

També hi trobareu altres informacions rellevants dels diferents departaments didàctics, com projectes, notícies, sortides…